Hitta ditt eget mode med feng shui.

Feng shui är en mycket gammal österländsk lära som beskriver hur vi påverkas av vår omvärld - av färger, former och material, och av formationer i landskap omkring oss. Det handlar också om hur vi påverkas av de synliga och osynliga energifält som omger oss. Grundprincipen i feng shui är att det finns ett förutsägbart mönster i all energi omkring oss och att vi ska lära oss leva i harmoni och samspel med den energin och vår omgivning.

All materia som finns i universum är enligt feng shui uppbyggd av de fem elementen trä, eld, jord, metall och vatten. Alla element innehållet olika kvalitéer, som starkt påverkar oss som individer. Genom att i sitt hem skapa balans mellan de olika elementen kan man uppnå balans även i sitt inre.

De fem elementen rör sig i fem olika riktningar. De strålar utåt, koncentreras inåt, höjer sig, sänker sig och roterar.

Trä

Träenergins rörelse är riktad uppåt och utåt. De kvalitéer trä står för är öppenhet, expansion, tillväxt, förtröstan, inre vägledning, tankar som omvandlas till handling, tålamod och uthållighet.

Träelement återfinns i:
• trämöbler
• träpanel
• växter
• tavlor, tapeter, tyger
• former som liknar pelare, stolpar och ränder
• det gröna och mellanblå färgspektrumet

Eld
Eldenergin är livlig och pulserar åt olika håll. Den förknippad med de röda färgerna i spektrumet med våra känslor. Eldelementets kvalitéer är dynamisk, entusiasm, förväntan, kreativitet, självsäkerhet, förmågan att leda människor och motivation.

Eldelementet återfinns i:
• allt ljus - oljelampor, stearinljus, elektriskt ljus, solljuset, eldstäder
• husdjur
• allt som kommer från djur (päls, ben, fjädrar, ull)
• konst/ föremål som föreställer djur eller människor
• konst/föremål som föreställer solsken, ljus eller eld
• trianglar, pyramider och konformer
• det röda färgspektrumet

Jord

Jordenergi är samlad och nedåtriktad och står för mognadsprocesser. Jordelementets positiva sidor är uppriktighet, medkänsla och hänsyn. Den står också för praktiskhet, organisation, stabilitet och sensualism.

Jordelementet återfinns i:
• tegel, kakel, keramik
• långa tomma ytor
• fyrkanter och rektanglar
• de gula, bruna och jordfärgade tonerna

Metall
Metallenergin är inåtriktad och sammandragande. Den symboliseras av cirkelns fullbordade rörelse. Metallens positiva egenskaper är mental klarhet, beslutsamhet och koncentration.

Metallelementet återfinns i:
• metaller
• stenar
• oslipade kristaller
• konst/föremål av metall
• cirklar, ovaler och bågar
• vitt färgspektrum och ljusa pastellfärger

Vatten
Vattenenergin roterar stilla framåt och representerar tystnaden och mörkret där vi kan komma till insikt om livets skeenden. Vattnets livsbejakande egenskaper är självkänsla, andlighet, mystik, stillhet och tillit till en högre kraft.

Vattenelementet återfinns i:
• alla former av vattenarrangemang, även konst som föreställer 
vatten
• reflekterande ytor
• bearbetad kristall, glas och speglar
• fria och asymmetriska former
• svarta och mörka toner, t ex mörkgrått och mörkblått

Hur färger påverkar oss
Färger påverkar oss mer än vi tror. Känslor, tankar, blodtryck, kroppstemperatur, muskelaktivitet och immunförsvar påverkas av färger. Om du har ett starkt utvecklat sinne för färger så väljer du nog att klä dig efter humör, vilket på en undermedveten nivå betyder att du söker efter en energivibration som liknar din egen. Tänk då på att vi kan hjälpa kroppen och känslorna på traven genom att använda färger som stimulerar de tillstånd vi vill uppnå.

Rött
är en färg som handlar om aktivitet och konfrontation. Den stimulerar mod, styrka, framgång och sexualitet. Den röda färgen är en symbol för kärlek.

Orange är en vital och stärkande färg som oftast förknippas med entusiasm och optimism. Den används för att symbolisera förändring, utveckling, motivation, känslomässig balans och expansion. Den stimulerar hälsa och vitalitet.

Gult symboliserar solens livsgivande kraft och är starkt förknippad med vårt intellekt. Gult stimulerar klarsynthet, organisation, disciplin, koncentration men också frihet, uppriktighet och harmoni.

Grönt är naturens växande färg, därför stimulerar grönt utvecklingen på alla plan. Grönt har mycket rogivande och lugnande effekter. Grönt är en helande och läkande färg. Den symboliserar välstånd och pengar i feng shuin.

Blått hjälper dig att söka din inre sanning och stimulerar själslig frid och goda ideal. Blått förknippas med själviakttagelse, lugn, stillhet och tillit. I feng shui är blått en färg som kopplas till arbete, framgång och stabilitet i ett företag.

Lila är lugnande och dämpande färg som förknippad med intuition och medvetenhet. Det är en färg som symboliserar lärande, disciplin, själviakttagelse och självbehärskning.

Vitt
- i traditionell feng shui är vitt förknippat med döden, vilket det inte är i vår västerländska kultur. Vitt symboliseras hos oss ofta renhet och oskuld.

Svart symboliserar det okända och mystikens värld och har i alla tider och kulturer varit en betydelsefull och omdiskuterad färg. I vissa kulturer står den för sorg, i andra för magi och sensualism. Svart är stilla och tyst.

Grått består av 50 % vitt och 50 % svart och ses som en dubbelfärg. Den anses vara kompromissens färg. Grått kan också associera till självbehärskning och oberoende, och besitter både den vita och den svarta färgens egenskaper.

Brunt är en blandfärg i färgspektrumet. Färgen har stabiliserande effekter och anknyter starkt till naturen.

 

av Erika Ringman